ද ෆිනෑන්ස් තැන්පත්කරුවන්ගේ ගැටලුව

0
223

“ප්‍රශ්නය අහලා දවස් 54යි. කෝ උත්තර?” විපක්ෂ නායක සජිත් ආණ්ඩුවෙන් අසයි.

ද ෆිනෑන්ස් තැන්පත්කරුවන්ගේ ගැටලුව පිළිබඳව තමන් මීට දින 54ට පෙර අසන ලද 27(2) ප්‍රශ්නයට ආණ්ඩුව තවමත් පිළිතුරු ලබා නොදීමට හේතුව කුමක්දැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී විමසීය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here