තාවකාලිකව වසා දැමූ දහම් පාසල් යළි ඇරඹේ

0
191

කොට්ඞ් 19 වසංගත ව්‍යාප්තිය හමුවේ තාවකාලිකව වසා දැමූ බෞද්ධ දහම් පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමට බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

බස්නාහිර හා අනෙකුත් හුදකලා කොට ඇති ප්‍රදේශ වල හැර කොවිඩ්-19 හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමූ බෞද්ධ දහම් පාසල් (17) දින නැවත ආරම්භ වේ.

බස්නාහිර පළාතේ සහ අනෙකුත් ප්‍රදේශ වල දහම් පාසල්, සමස්ත පාසල් පද්ධතිය ආරම්භ කීරීමෙන් පසු ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here