ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය සකස් කිරීම ගැන අද මැතිවරණ කොමිසමේදී සාකච්ඡාවට

0
270

ජාතික මැතිවරණ කොමිසම පළමු වරට අද රැස්වේ.

ඒ, පසුගිය දා එම කොමිසමේ සමාජිකයින් වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි.

අද පැවැත්වෙන රැස්වීමේදී කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා මහතා සඳහන් කළේ ය.

ලබන වසර සඳහා වන ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය සකස් කිරීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් අද දිනයේදී සාකච්ඡාවට ලක් කරන බව ඔහු පැවසුවේ ය.

මීට අමතරව මැතිවරණවලදී පූර්ව ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම, විදේශගතව සිටින පුද්ගලයින්ට ඡන්ද අයිතිය ලබාදීම මෙන්ම මැතිවරණ වියදම් පාලනය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් නීති පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය සඳහා යොමු කිරීම පිළිබඳව ද අද පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේදී කරුණු සමාලෝචනය කරන බව සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here