චන්දේ කාලයේ රැකියා දෙන්න බෑ. අපි එහෙම කොහෙවත් කියලා නෑ. මැකෝ කියයි.

0
394

මැතිවරණ සමයේ රැකියා ලබා දිය හැකි බවට පැතිර යන කටකතා අසත්‍ය බවට මැ.කො ෆෙස්බුක් කමෙන්ටුවක් මගින් සදහන් කර සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here