ගෙන්වන්න හදන එන්නත අලුත් කෝවිඩ් ප්‍රභේදයට ඔරොත්තු දෙනවා ද? – විපක්ෂ නායක වැඩිදුර පුවත් නරඹන්න.

0
245

විපක්ෂ නායක සත්කාරය වැඩ සටහන අතරතුරදි ආණ්ඩුව විසින් ගෙන්වීමට නියමිත කොරෝනා එන්නත ගැන ප්‍රශ්න කල විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here