ගින්න බලන්න ගිය සජිත්.

0
267

අලුත්කඩේ පිහිටා ඇති උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයේ පහත මාලයේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක ඇතිවූ ගින්න පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ (15) පස්වරුවේ එම පරිශ්‍රයට පැමිණියේ ය.

එම ගින්න පාලනය කිරීමට කටයුතු කළ ගිනි නිවන හමුදාව ඇතුලු සියලු පාර්ශ්වයන්ට සිය ස්තූතිය පුද කළ විපක්ෂ නායක අදාල සිදුවීම පිළිබඳව කඩිනමින් පරීක්ෂණයක් වහාම පැවැත්විය යුතු බව අවධාරණය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here