“ගම සමග පිළිසඳර”හෙට උතුරට

0
162

“ගම සමග පිළිසඳර” වැඩසටහන යටතේ උතුරු පළාතේ පැවැත්වෙන පළමු වැඩසටහන හෙට (03) වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ, වව්නියාව උතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් වෙඩිවෛත්‍යකල්ලු ග්‍රාමසේවා වසමේ දී පැවැත්වේ.

ගැමි හමුව සඳහා බෝගස්වැව මහා විද්‍යාල භූමිය තෝරාගෙන තිබේ.

මෙය “ගම සමග පිළිසඳර” 17 වැනි වැඩසටහන වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here