කොරෝනා වලට බෙහෙත් කිරීමේ ආණ්ඩුවේ ජාතික විහිලුව.

0
273

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වත්මන් ආණ්ඩුව දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක් කර සිටියා. එ කොරෝනා එන්නත් ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව ඉතා මන්දගාමී පිලිවෙතක්  අනුගමනය කරන බවට චෝදනා එල්ල කරමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here