කොරොනා වලින් මිය යන මුස්ලිම් ප්‍රජාවට සාධාරණය ඉටු කරන්න

0
209

කොරෝනා හෙතුවෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන් හට ඔවුනගේ ආගමික ලැදියාවන්ට අනුගතව අවසන් වතාවත් කිරිමට ඉඩ ලබා දෙන්නැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටියා.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here