කොරියාවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක්

0
56

කොරියානු රජය විසින් කොරියානු අපනයන – ආනයන (එක්සිම්) බැංකුවේ ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගිතා අරමුදල හරහා සහනදායි ණය ආධාර ලබා දීමට එකඟ වී තිබේ.

ඒ අනුව, එම අරමුදල මඟින් එකඟ වු ව්‍යාපෘති සඳහා ඇ.ඩො. මිලියන 500ක ණය මුදලක් ලබා දීමට එකඟතාවය පළ කළ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here