කුසල් මෙන්ඩිස් යුග දිවියට

0
213

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජික කුසල් මෙන්ඩිස් යුග දිවියට පා තබා ඇතැයි වාර්ථා වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here