කතරගමට ගිය සජිත්

0
267

විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය ඊයේ (26) පැවැත්වුනේ කතරගම-ගෝතමීගම ය. එහි ජනතාවගේ ගැටලු පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය අවධානය යොමු කළ අතර එම ප්‍රදේශයේ මල්කරුවන්ගේ, විසිතුරු භාණ්ඩ අළෙවිකරුවන්ගේ ගැටලු මෙන්ම දේශපාලන පලිගැනීම් පිලිබඳ දුග්ගැනිවිලි වලටද විපක්ෂ නායකතුමා සිය අවධානය යොමු කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here