ඔබතුමත් වේදිකාවේ ලූණු ගෙඩි පෙන්නන්න. සජිත්ට ඉල්ලීමක්.

0
392

ජන දුක විමසන “විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය” ලුනුගම්වෙහෙර බෙරලිහෙලට.

විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය හරහා ජනතා ගැටලු පිළිබඳව සොයා බලන විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ (28) සහභාගී වූයේ ලුණුගම්වෙහෙර බෙරලිහෙල ජනතා ගැටලු පිළිබඳව සොයා බලන වැඩසටහනට ය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here