එජාපයේ එකම මන්ත්‍රී ධූරය ASP ලියනගේ ඉල්ලයි.

0
386

2020 මහ මැතිවරණයෙන් අන්ත පරාජයක් ලැබු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිව ඇත්තේ එකම අසුනකි. එයද ජාතික ලැයිස්තුවෙනි.

එම අසුන සදහා එජාපය තුල දැඩි පොරයක් ඇතිවී තිබෙන අතර එ සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බොරැල්ල ආසන සංවිධායක ASP ලියන්ගේ මහතාද දැඩිව මැදිහත්ව සිටින බවට තොරතුරු වාර්ථා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here