උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් කෙරේ

0
27

අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අද නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසයි.

මෙවර උසස් පෙළ විභාගය  සඳහා සිසු සිසුවියෝ 362,000ක් පෙනී සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here