උපකාරක පන්ති පිළිබදව සජිත් ප්‍රශ්න කරයි.

0
217

අද දිනයේ පාර්ලිමෙන්තුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කල විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියේ උපකාරක පන්ති සදහා නැවත ඉඩ ප්‍රස්ථා ලබා දෙන්නේ කවදාද යන්නයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here