උතුරු මුහුදේ ආරක්ෂාව තර කෙරේ

0
33

කොවිඩ් -19 අවදානම සැලකිල්ලට ගනිමින් නිතිවිරෝධි ලෙස මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට සංක්‍රමණිකයින් පැමිණීම වළක්වා ගැනීම සඳහා වයඹ හා උතුරු මුහුදේ ආරක්ෂාව තර කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බව නාවික හමුදාව පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here