ඉටුවන පොරොන්දුව….

0
221

විපක්ෂ නායක සජිත්ගේ උපන් දිනයදා ජංගම සේවයේ පොරොන්දුවක් පලදරයි.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන “විපක්ෂ නායක ජංගම සේවයේදී” ජනතාව විවිධ ගැටලු ඉදිරිපත් කරයි. කතරගම පැවැති විපක්ෂ නායක ජංගම සේවයේදී එම රෝහල ඇතුලු රෝහල් රැසක ඇති අඩුපාඩුකම් පිළිබඳව මහ ජනතාව ගැටලු ඉදිපත් කරනු ලැබීය.

එහිදී විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එම ස්ථානයේදීම දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරීතුමාට දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දී ඒ බව විමසීය. එහිදී කතරගම රෝහලට Multipara Monitors වල අඩුවක් පවතින බව හෙළිවිය.

ඒ අනුව දානපතියන්ගේ ද අනුග්‍රහය ඇතිව අදාල Multipara Monitors 5ක් ලබා දීමට තමන් උත්සාහ කරන බවට විපක්ෂ නායකතුමා සහතික විය.

මෙවැනි රෝහල් රැසකම පවත්නා අඩුපාඩුකම් විපක්ෂ නායකතුමාගේ අවධානයට ලක්විය.

රෝහල්වල අඩුපාඩුකම් පිළිබඳව වූ පුවත මාධ්‍ය හරහා දුටු දානපතියකු විසින් දිවංගත සිය මාපියන් වන ඒකනායක යුවලට පිං පැමිණවීමටත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් කරන පරිත්‍යාගයක් ලෙසත් රෝහල්වලට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය Multipara Monitors උපකරණ ලබා ගැනීම පිණිස රුපියල් හැටහත් ලක්ෂ පනස්දහසක (6,750,000/=) මුදල් පරිත්‍යාගයක් විපක්ෂ නායකතුමා වෙත සිදු කරනු ලැබීය.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙත ලබාදුන් එම මූල්‍ය පරිත්‍යාගය ඒ මහතා විසින් අදාල සෞඛ්‍ය උපකරණ (Multipara Monitors) ලබා ගැනීම පිණිස වෛද්‍ය සැපයුම් ආයතනයේ නියෝජිත මහතා වෙත ලබා දුන්නේය. අදාල මූල්‍යාධාර යොදාගෙන කතරගම ඈතුලු රෝහල් රැසකට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here