ආනයනික අර්තාපල් සඳහා බදු වැඩිකෙරේ

0
41

ආනයනික අර්තාපල් සඳහා අය කරන විශේෂ භාණ්ඩ බද්ද අද (26) මධ්‍යම රාත්‍රී සිට කිලෝවකට රුපියල් 50.00 දක්වා වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අර්තාපල් වගා අස්වැන්න නෙලීම ආරම්භ කිරීම සහ මෙවර සුවිශාල අස්වැන්නක් අපේක්ෂා කරන බැවින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කර ඇති බව ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here