අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සතොස අලෙවිසල් හරහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මල්ලක් සහන මිලට ලබාදීම අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.

0
91

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සතොස අලෙවිසල් හරහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මල්ලක් සහන මිලට ලබාදීම අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.

එම සහන මල්ලට අයත් භාණ්ඩ මෙසේයි.

 * කෑලි මිරිස් 100 g
 *නාඩු සහල් කිලෝ 1Kg
 * පරිප්පු 1Kg
 *තේ කොළ 100 g
 *සෝයාමීට් පැකට් 1යි
 *සුදු කැකුළු 1Kg
 *රතු කැකුළු 1Kg
 *ලුණු පැකට් 1යි1Kg
 *පාන් පිටි 1Kg
 *හාල්මැස්සො 250 g
 *සුදු සීනි කිලෝ 1Kg
 *මුව ආවරණ 1යි

වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් 1400ක් පමණ වන මෙම බඩු මල්ල රුපියල් 1000 ක සහන මුදලකට ලබා දෙන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here