අරුන මොරගොඩ යන විමල් විරවංශගේ ලගම මිතුරා විමල් වීරවංශගේ මග පෙන්වීම යටතේ චමල් රාජපක්ෂ සමග එක්වී කැලෑ කපා විනාශ කරයි.

0
320

පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය මහවැලි අධිකාරි ය වෙත ලිපියක් යවමින් පවසා සිටින්නේ සංවර්ධනය නාමයෙන් මහ ඔය ප්‍රදේශයේ සිදු කරන මහ පරිමාණයේ වන විනාශය නවතන ලෙසයි.

අරුන මොරගොඩ යන විමල් විරවංශගේ  මිතුරා සහ තවත් ඇමති විමල්ගේ ලේකම් වරයෙකු මෙම ජාවාරම පිටුපස සිටින බව පරිසරවේදීන් චෝදනා කර සිටිනවා.

අරුන මොරගොඩ අමාත්‍ය විමල් සමග.

මීට අදාලව newswure වෙබ් අඩවිය පලකල ප්‍රවෘත්තියක් පහතින්.

“STOP MASSIVE FOREST DESTRUCTION IN MAHAOYA AREA” CEJ SENDS LOD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here