අමෙරිකාවේ නව යොවුන් දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමට ඇනුමැතිය

0
47

වයස අවුරුදු 12-15ත් අතර දරුවන් සඳහා ද ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමට අමෙරිකානු ආහාර හා ඖෂධ පාලන අධිකාරිය අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා එය වැදගත් පියවරක් වනු ඇති බව එම ආයතනය සඳහන් කර ඇත.

මීට පෙර අවුරුදු 16ට වැඩි දරුවන් සඳහා එම එන්නත නිර්දේශ කර තිබුණි.

අවුරුදු 12ත් 15ත් අතර දරුවන් 2,260 දෙනෙකු ආශ්‍රයෙන් කළ සායනික පරීක්ෂාවෙන් අනතුරුව ෆයිසර් එන්නත එම වයස් කාණ්ඩය සඳහා භාවිත කිරීමට එම අනුමැතිය හිමිව ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here