අනෝමා ගමගේ කැපෙයි. හිස් අතින් ගෙදර යයි.

0
370

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ලක් වණිතා පෙරමුණේ සභාපති ධූරයෙන් අනෝමා ගමගේ මහත්මියව ඉවත් කර එ සදහා යපහුව ආසන සංවිධායිකා අචිනි ලොකු බණ්ඩාර මහත්මියව පත් කර ඇති බවට වාර්ථා වේ.

 

අනෝමා ගමගේ මහත්මිය දයා ගමගේ මහතාගේ බිරිද වන අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට අතිශය හිතවත් දෙපලක් ලෙසද හැදින්වේ.

හිටි හැටියේම සිදු කරන ලද මෙම ක්‍රියාව නිසා ගමගේ දෙපල දැඩි කලකිරිමෙන් සිටින බවටද වාර්ථා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here