අටළුගමදී PHIට කෙළ ගැසූ පුද්ගලයාට අවුරුදු 06ක සිර දඬුවම්

0
149

අටළුගමදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයාට කෙළ ගැසූ  පුද්ගලයාට බරපතල වැඩ සහිත වසර 06ක සිර දඩුවම් නියම කර තියෙනවා.

පසුගිය මාස කිහිපය පුරා  කොරෝනා රෝගීන් වැඩි වශයෙන් හදුනා ගත් ප්‍රදේශයක් වුණු බණ්ඩාරගම අටළුගම ප්‍රදේශයේදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙකුට කොරෝනා රෝගියෙකු බවට හදුනා ගත් පුද්ගලයෙකු කෙළ ගැසීමක් වාර්තා වුණේ ඒ පසුගිය දෙසැම්බර් දෙවනදායි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here