අගෝස්තු පාසල් නිවාඩුව සතියකට සීමා කෙරේ – අධ්‍යාපන ඇමති

0
72

2021 අගෝස්තු පාසල් නිවාඩුව සතියකට සීමා කිරීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළේය.

ඉදිරියේදී අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාග පවත්වන බැවින් අගෝස්තු නිවාඩුව ද සීමා කිරීමට තීරණය වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here